Nhà trường có Ban đại diện hội cha mẹ học sinh của trường và các lớp, Ban đại diện hội cha mẹ hoạt động theo đúng quy định, luôn chủ động phối hợp với nhà trường trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ, giáo viên thực hiện tốt việc theo dõi trẻ bằng sổ nhật ký, trao đổi với phụ huynh học sinh về tình trạng sức khỏe và khả năng phát triển của trẻ. Đồng thời làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và phối hợp với các tổ chức đoàn thể, cá nhân ở địa phương nhằm huy động các nguồn lực về tinh thần, vật chất để xây dựng nhà trường ngày càng khang trang, hiện đại.