Trường MN Đại Đồng là trường mầm non hàng đầu hiện nay về chất lượng đội ngũ nhân sự. Với mục tiêu lớn là phát triển tốt nhất về trí tuệ và nhân cách trẻ, Trường MN Đại Đồng xem tri thức của Giáo viên là yêu cầu quan trọng nhất để đạt được mục tiêu này. Do đó, để đạt được tiêu chuẩn trở thành giáo viên tại Trường MN Đại Đồng, các giáo viên phải đáp ứng hàng loạt các yêu cầu gắt gao của nhà trường về trình độ học vấn, nhân cách và kỹ năng giảng dạy. Ngoài ra đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, có tư cách đạo đức tốt, phẩm chất chính trị vững vàng, nhiệt tình, có trách nhiệm luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, năng động, sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ. 100% cán bộ quản lý và giáo viên có trình độ chuyên môn đạt Chuẩn trở lên. Trong đó trên Chuẩn đạt 60%.

Nhà trường có tổng số 39 cán bộ giáo viên, nhân viên; Biên chế: 33 đ/c trong đó: CBQL: 03 đ/c, Giáo viên: 29 đ/c. Nhân viên: 01 đ/c. Giáo viên hợp đồng huyện 01 giáo viên và hợp đồng trường là 05 giáo viên. Trong số 05 giáo viên hợp đồng trường thì có 04 giáo viên thuộc khu trường Đình Tổ không phải người địa phương, hầu hết 04 giáo viên đều thuộc người ngoài tỉnh và có thời gian công tác trong trường không ổn định tại trường chỉ công tác một thời gian lại chuyển công tác đi nơi khác; Tổng số nhóm lớp là 28 trong đó 5 tuổi: 07 lớp; 4 tuổi: 07 lớp; 3 tuổi: 07 lớp; 2 tuổi: 07 nhóm. Tỷ lệ 35 giáo viên trên 28 nhóm, lớp đạt 1,25giáo viên/ nhóm, lớp chưa đảm bảo theo quy định của Điều lệ trường mầm non.

Trình độ chuyên môn: 39/39 đ/c = 100% đạt chuẩn trở lên, trong đó trên chuẩn 34/39 đạt 87% (Đại học: 13 đ/c; Cao đẳng: 21 đ/c ; Trung cấp: 05 đ/c)